dimecres, 9 de gener de 2013

Activitats de Llicències de Software

Exercicis:

1-Què és el programari lliure? Segons la teva opinió, què és el més interessant del programari lliure?

 Programa que es pot utilitzar, modificar sense cap tipus de problema,  de vegades  pot tindre algun problema per a que el futur també tinguin aquests drets com nosaltres.

Poder-lo utilitzar sense cap tipus de problema, sense complicacions a l'hora de fer-lo servir,  i poder-lo modificar i millorar-lo.

2-Qui és el màxim impulsor del moviment pel programari lliure (cerca una fotografia)? Busca informació sobre la Free Software Foundation.

 L'impulsor del moviment del programari lliure es Richard Stallman.

Iniciativa creada per Richard Stallman que treballa en donar-nos els programes, amb legalitat.

[Font]

3-
Quins programes lliures utilitzaries amb les següents finalitats?


  • Per fer treballs: Open Office  Writer.
  • Per fer taules de càlculs i gràfiques: Open Office Office.
  • Per fer presentacions: Open Office Calc. 
  • Per navegar per Internet: Google Chrome. 
  • Per retocar fotografies: Gimp
  • Per editar vídeos: Avidemux

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada