dissabte, 4 de maig de 2013

FULLS DE CALCUL CALC


Un full de càlcul permet:

a) Manipular dades numèriques i alfanumèriques
b) Realitzar càlculs complexos amb diferents dades
c) Representar càlculs de forma gràfica
d) Crear bases de dades
e) Totes les respostes anteriors són correctes

Quines de les funcionalitats següents ofereix un full de càlcul tipus Excel o OpenOffice Calc? Assenyala les respostes que consideris convenients:

a) Eliminar files i columnes
b) Inserir files i columnes
c) Eliminar i/o inserir cel·les
d) Eliminar el contingut o format de les cel·les
e) Inserir i/o eliminar fulls
f) Totes les respostes són correctes

Quines de les següents opcions ens permeten obrir un nou document de full de càlcul?:

a) Configurar el desament automàtic
b) Anar directament a la icona de disquet de la barra estàndard
c) Anar al menú “Fitxer”, seleccionar-hi “ Crea” o “Fitxer”, i fer clic a l’opció “Nou”
d) Accedir al menú “Fitxer” i seleccionar-hi l’opció “Desar”
e) Seleccionar la icona de document en blanc que hi ha a la barra estàndard
f) Anar a l’opció “Fitxer”, seleccionar-hi “Anomena” i, un cop reanomenat, prémer “Desar”

Indica si l’afirmació següent és certa o falsa: “Podem emplenar un conjunt de cel·les estirant amb el ratolí des del punt negre que figura a la part inferior dreta de la cel·les seleccionades. Si selecció que hem dut a terme és susceptible de convertir-se en una sèrie, les cel·les s’emplenaran automàticament”.

a) Cert
b) Fals

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada