dilluns, 7 d’octubre de 2013

CERCADORS

- Tots els cercadors presenten una estructura similar quant als resultats.
- Alguns cercadors enmagatzemen els hàbits de navegació dels usuaris i això provoca que els resultats d’una cerca es corresponguin amb el perfil de la persona que la fa.
 1. Explora en els resultats de la cerca sobre Reus quina informació t’ofereix cada cercador per a cadascun dels recursos anteriors.

          2. Contesta:
 • Havent experimentat amb els diferents cercadors una mateixa cerca, quin prefereixes? Raona la resposta.

  Preferim Google, ja que és l'únic on a primera vista podem obsevar un bon mapa de la ciutat.
 • Les teves cerques proporcionen informació als cercadors. De quina manera creus que el seguiment que exerceixen els cercadors sobre els teus hàbits de navegació (interessos, ideologia política, circumstàncies familiars, preferències d’oci, etc) pot influir en els resultats que obtens? Què et fa pensar aquest fet?Influeixen molt, ja que gràcies a les galletes (que desen informació) si vols buscar alguna cosa que ja has cercat anteriorment el cercador tajuda.

 • Investiga sobre el cercador DuckDuckgo pel que fa a la confidencialitat i al seguiment de la persona que fa la cerca?

  DuckDuckGo no guarda dades ni  crear un perfil sobre nosaltres, tal com ho fa Google.
 • Qué són les galletes?
  És un programari que te el navegador web per poder recordar les cerques que fas i a partir d'aquestes fer un perfil per ajudar-te a l'hora de realitzar noves cerques.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada